ព័ត៍មាន

សិស្ស​វិទ្យាល័យ​អាច​រក​អាហារូបករណ៍​ទៅ​សិក្សា​នៅ​បរទេស​តាម​របៀប​ណា?

សិស្ស​វិទ្យាល័យ​អាច​រក​អាហារូបករណ៍​ទៅ​សិក្សា​នៅ​បរទេស​តាម​របៀប​ណា?

October 17, 2017 02:54 PM

មាន​ទីស្នាក់ការ​អន្តរជាតិ​ក្នុង​ទីក្រុង​ឡុងដ៍ United World Colleges (UWC) ជា​ចលនា​នៃ​ការ​អប់រំ​មួយ​មាន​វិទ្យាល័យ​ចំនួន​១៤ ក្នុង​ចំណោម​ប្រទេស​ចំនួន​១៤០​លើ​សកលលោក​។

ស្នេហា និង​ផ្លូវភេទ

រឿងទាំង ៥ យ៉ាងដែលអ្នកមិនគួរធ្វើបន្ទាប់ពីរួមភេទហើយ!

រឿងទាំង ៥ យ៉ាងដែលអ្នកមិនគួរធ្វើបន្ទាប់ពីរួមភេទហើយ!

October 19, 2017 03:17 PM

មនុស្សស្រីមិនគួរធ្វើបន្ទាប់ពីរួមភេទហើយដោយសារចំនុចទាំងនេះអាចធ្វើអោយប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់អ្នកនៅថ្ងៃក្រោយ ដូច្នេះដើម្បីបង្ការបញ្ហាដែលអាចកើតមាន

ចំណេះដឹង

ងាយៗ! វិធីថែរក្សាមុខដោយចេកណាំវ៉ាយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព

ងាយៗ! វិធីថែរក្សាមុខដោយចេកណាំវ៉ាយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព

October 20, 2017 09:47 AM

ចេកណាំវ៉ា ពិតជាមានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើន លើសពីការរំពឹងទុក ទាំងដើម ទាំងផ្លែ និង ទាំងនៅពេលខ្ចី សូម្បីរហូតដល់ទុំជោ ក៏អាចយកហាលធ្វើដំណាប់បាន ថែមទៀត។

ព័ត៍មានតាមប្រតិទិន
ហោរាសាស្ត្រ