សុខភាព
វិធីសាស្រ្តធម្មជាតិងាយៗ សម្រាប់អ្នកមានបញ្ហាភ្នែក

វិធីសាស្រ្តធម្មជាតិងាយៗ សម្រាប់អ្នកមានបញ្ហាភ្នែក

October 20, 2017 09:38 AM

អស្ចារ្យមែន! វិធីបំបាត់ការឈឺក្បាលក្នុងពេល ៥ នាទី ដោយមិនបាច់ប្រើថ្នាំ!

អស្ចារ្យមែន! វិធីបំបាត់ការឈឺក្បាលក្នុងពេល ៥ នាទី ដោយមិនបាច់ប្រើថ្នាំ!

October 19, 2017 03:44 PM

របស់ ៨យ៉ាងដែលអ្នកមិនត្រូវប្រើរួមគ្នាឫអោយគេខ្ចីប្រើដាច់ខាត សូម្បីតែអ្នកជិតស្និទក៏ដោយ!

របស់ ៨យ៉ាងដែលអ្នកមិនត្រូវប្រើរួមគ្នាឫអោយគេខ្ចីប្រើដាច់ខាត សូម្បីតែអ្នកជិតស្និទក៏ដោយ!

October 19, 2017 03:03 PM

បើឃើញសញ្ញាមិនច្បាស់ទាំង ៧ នេះត្រូវប្រញាប់យកកូនអ្នកទៅពេទ្យភ្លាម!

បើឃើញសញ្ញាមិនច្បាស់ទាំង ៧ នេះត្រូវប្រញាប់យកកូនអ្នកទៅពេទ្យភ្លាម!

October 19, 2017 02:57 PM

វិធីសាស្រ្ដធម្មជាតិ ៤យ៉ាង ដែលធ្វើឲ្យអ្នកអស់បារម្ភជាមួយនឹងបបូរមាត់ខ្មៅ

វិធីសាស្រ្ដធម្មជាតិ ៤យ៉ាង ដែលធ្វើឲ្យអ្នកអស់បារម្ភជាមួយនឹងបបូរមាត់ខ្មៅ

October 19, 2017 02:50 PM

ស្ត្រីសម្រាលកូនរួច ហេតុអ្វីត្រូវដាំទឹកស្លឹកក្រៃងូត ?

ស្ត្រីសម្រាលកូនរួច ហេតុអ្វីត្រូវដាំទឹកស្លឹកក្រៃងូត ?

October 16, 2017 04:10 PM

ស្មានមិនដល់ទេ! ស្លឹកអម្ពឹល និងខ្ទឹមក្រហម អាចព្យាបាលជំងឺផ្តាសាយទារកភ្លាមៗ

ស្មានមិនដល់ទេ! ស្លឹកអម្ពឹល និងខ្ទឹមក្រហម អាចព្យាបាលជំងឺផ្តាសាយទារកភ្លាមៗ

October 16, 2017 04:09 PM

ស្មានមិនដល់ថា ស្លឹកស្តៅ និងការ៉ុត ជាថ្នាំទម្លាប់ព្រូនសម្រាប់កុមារសោះ!

ស្មានមិនដល់ថា ស្លឹកស្តៅ និងការ៉ុត ជាថ្នាំទម្លាប់ព្រូនសម្រាប់កុមារសោះ!

October 16, 2017 04:07 PM

ហេតុអ្វីស្ត្រីមានផ្ទៃពោះគួរជៀសវាង លាបពណ៌សក់ និងផាត់មុខ?

ហេតុអ្វីស្ត្រីមានផ្ទៃពោះគួរជៀសវាង លាបពណ៌សក់ និងផាត់មុខ?

October 16, 2017 04:05 PM

ជំងឺ ១០ អាចព្យាបាលបាន ដោយគ្រាន់តែរួមភេទ!​ ចំណុចទី ៦ នឹងធ្វើឱ្យអ្នកភ្ញាក់ផ្អើល

ជំងឺ ១០ អាចព្យាបាលបាន ដោយគ្រាន់តែរួមភេទ!​ ចំណុចទី ៦ នឹងធ្វើឱ្យអ្នកភ្ញាក់ផ្អើល

October 16, 2017 01:56 PM

ព័ត៍មានតាមប្រតិទិន
ព័ត៍មានពេញនិយមប្រចាំសប្តាហ៍