ងាយៗក្នុងការកំចាត់មុន និងធ្វើឲ្យមុខស

ងាយៗក្នុងការកំចាត់មុន និងធ្វើឲ្យមុខស

Loading...

ចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅ មិត្តនារីទាំងឡាយនឹងអស់កង្វល់ពីរឿងកើតមុន និងធ្វើឲ្យមុខសហើយ។ យើងខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកពីរបៀបកំចាត់មុន និងធ្វើឲ្យមុខស។ តើមានអ្វីខ្លះទៅ?
1.    អ្នកគួរតែញ៉ាំទឹកឲ្យបានច្រើន ដោយមួយថ្ងៃគួរតែញ៉ាំឲ្យបាន៨កែវ។ ស្បែកត្រូវការទឹក បើគ្មានទឹកគ្រប់គ្រាន់ទេ ស្បែកអ្នកនឹងប្រែជាស្ងួត ហើយងាយកើតមុនជាទីបំផុត។


2.    អ្នកគួរតែចៀសឲ្យឆ្ងាយពីអាហារដែលបំពងខ្លាញ់ និងហិរទាំងឡាយ។ អាហារទាំងនេះ នឹងធ្វើឲ្យមុខអ្នកកើតមុនកាន់តែច្រើនទៅៗជាមិនខានឡើយ។


3.    អ្នកគួរតែបរិភោគអាហារដែលមានសារធាតុចិញ្ចឹមច្រើន ដូចជា ៖ ទឹកដោះគោ បន្លែ ផ្លែឈើ។ អាហារទាំងនេះ នឹងជួយអ្នកទប់ទល់នឹងមុន មិនឲ្យវាកើតឡើយ៕

 

Loading...
Loading...
loading...