២០ចំណុច ដែលអ្នកប្រហែលជាមិនធ្លាប់ដឹងពីមនុស្សស្រី

២០ចំណុច ដែលអ្នកប្រហែលជាមិនធ្លាប់ដឹងពីមនុស្សស្រី

Loading...

មានចំនុចជាច្រើនដែលអ្នកតែងតែមើលរំលងពីមនុស្សស្រី។ អ្នកពិតជាចង់ដឹងថា តើពួកនាងកំពុងតែគិតអ្វី? ចង់បានអ្វី? តោះទៅស្វែងយល់ពីនាងទាំងអស់គ្នា

១. មនុស្សស្រី ចូលចិត្តមនុស្សមានរបៀប មានអនាម័យ រាងកាយល្អ និងមានមន្តស្នេហ៍
២. មនុស្សស្រីត្រូវការបង្អែករឹងមាំ
៣. មនុស្សស្រីចូលចិត្តឲ្យមនុស្សប្រុសបង្ហាញពីអារម្មណ៍របស់ខ្លួនចំពោះរូបនាង
៤. មនុស្សស្រីចូលចិត្តឲ្យគេសរសើរ និងចូលចិត្តទទួលកាដូ
៥. ពេលនៅក្បែរមនុស្សប្រុស មនុស្សស្រីយកចិត្តទុកដាក់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយ  រាប់តាំងពីការតុបតែងខ្លួន ការស្លៀកពាក់ ជាពិសេសស្បែកជើងរបស់មនុស្សប្រុស
៦. ពេលជួបបញ្ហាពិបាកចិត្ត មនុស្សស្រីត្រូវការមនុស្សយល់ចិត្តម្នាក់ស្តាប់នាង
៧. ពេលពិភាក្សាគ្នា មនុស្សស្រីត្រូវការដំបូន្មាន និងត្រូវការឲ្យគេជួយសម្រេចចិត្ត
៨. មនុស្សស្រីមិនអាចទ្រាំបានទេប្រសិនបើនាងមានអារម្មណ៍ថាមនុស្សប្រុសលាក់បាំង​នឹងនាង
៩. មនុស្សស្រីមិនចូលចិត្តមនុស្សប្រុសដែលស្របតាមនាងរហូតទេ
១០. មនុស្សស្រីគិតពីខ្លួនឯងច្រើន
១១. មនុស្សស្រីឲ្យតម្លៃលើគ្រួសារ
១២. មនុស្សស្រីកែប្រែចិត្តញឹកញាប់
១៣. មនុស្សស្រីភាគច្រើនឲ្យតម្លៃ មនុស្សប្រុសដោយផ្អែកលើ ទ្រព្យសម្បត្តិនិងឋានៈក្នុងសង្គម មិនមែនភាព ស្អាតសង្ហារទេ
១៤. មនុស្សស្រីចូលចិត្តឲ្យគេថ្នាក់ថ្នម និងចង់បានការយកចិត្តទុកដាក់
១៥. មនុស្សស្រីចូលចិត្តឲ្យមនុស្សប្រុសសរសើរពីរាងកាយដ៏ស្អាតរបស់នាង
១៦. មនុស្សស្រីនិយាយពីរភាសា៖ ភាសាក្នុងមាត់  (និយាយនៅក្នុងចំណោមមហាជនឲ្យមើលទៅហាក់ថ្ងៃថ្នូរ) និងភាសាក្នុងចិត្ត  (និយាយជាមួយមនុស្សទុកចិត្ត ពិសេសសមិត្តស្រីៗ)
១៧. គ្មានស្រីណាម្នាក់ស្អប់ប្រុសតាមញ៉ែទេ
១៨. មនុស្សស្រីយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការគិតរបស់មនុស្សជុំវិញណាស់ សុភមង្គលរបស់នាងស្ថិតលើមាត់មហាជន
១៩. មនុស្សស្រីមានការអៀនខ្មាស់ពីធម្មជាតិ
២០. មនុស្សស្រីចូលចិត្តភាពស្អាត និងរបស់របរតូចៗ

 

Loading...
Loading...
loading...