ស្នេហា និង​ផ្លូវភេទ
អាថ៌កំបាំងព្រាននារី ត្រូវបានលាតត្រដាងការពិតដែលបញ្ជាក់ថា បុរស​ម្នាក់​នោះស្រឡាញ់​អ្នក​ព្រោះ​តែ​ចង់​ឡើង​គ្រែ​​!

អាថ៌កំបាំងព្រាននារី ត្រូវបានលាតត្រដាងការពិតដែលបញ្ជាក់ថា បុរស​ម្នាក់​នោះស្រឡាញ់​អ្នក​ព្រោះ​តែ​ចង់​ឡើង​គ្រែ​​!

December 04, 2017 02:17 PM

ទង្វើ​ដែល​អាច​ប្រាប់​ថា​ប្តី​និង​ប្រពន្ធ​បាត់បង់​មនោសញ្ចេតនា​រវាង​គ្នា​ហើយ

ទង្វើ​ដែល​អាច​ប្រាប់​ថា​ប្តី​និង​ប្រពន្ធ​បាត់បង់​មនោសញ្ចេតនា​រវាង​គ្នា​ហើយ

December 04, 2017 11:44 AM

បើ​មនុស្ស​ស្រី​មាន ៧យ៉ាង​នេះ​ហើយ ប្រុសៗ​កុំ​ឱ្យ​នាង​របូត​ចេញ​ពី​ដៃ​អ្នក​ឱ្យ​សោះ​ប្រយ័ត្ន​ស្តាយក្រោយ!

បើ​មនុស្ស​ស្រី​មាន ៧យ៉ាង​នេះ​ហើយ ប្រុសៗ​កុំ​ឱ្យ​នាង​របូត​ចេញ​ពី​ដៃ​អ្នក​ឱ្យ​សោះ​ប្រយ័ត្ន​ស្តាយក្រោយ!

November 23, 2017 10:45 AM

ជឿ​អត់??? មនុស្ស​ស្រី​ដល់​វ័យ ៣៣ឆ្នាំ​ជា​មនុស្ស​ខ្លាំង​រឿង​លើ​គ្រែ​បំផុត

ជឿ​អត់??? មនុស្ស​ស្រី​ដល់​វ័យ ៣៣ឆ្នាំ​ជា​មនុស្ស​ខ្លាំង​រឿង​លើ​គ្រែ​បំផុត

November 23, 2017 10:43 AM

រៀបការ​រួច​គួរ​រួមភេទ​ប៉ុន្មាន​ដង​ទើប​គ្រប់គ្រាន់​ធ្វើឱ្យ​ជីវិត​ផ្លូវភេទ​អ្នក​មាន​ន័យ?

រៀបការ​រួច​គួរ​រួមភេទ​ប៉ុន្មាន​ដង​ទើប​គ្រប់គ្រាន់​ធ្វើឱ្យ​ជីវិត​ផ្លូវភេទ​អ្នក​មាន​ន័យ?

November 23, 2017 10:38 AM

រឿងរ៉ាវ​ពិត​នៃ​ជីវិត​រៀបការ​ទាំង 7យ៉ាង​ដែល​មនុស្សស្រី​មិន​ដែល​បាន​ដឹង!!

រឿងរ៉ាវ​ពិត​នៃ​ជីវិត​រៀបការ​ទាំង 7យ៉ាង​ដែល​មនុស្សស្រី​មិន​ដែល​បាន​ដឹង!!

November 23, 2017 10:35 AM

ប្រុសៗ​ចូលចិត្ត​សម្លឹង​មើល​កន្លែង​ពិសេស​ណាខ្លះ​លើ​ខ្លួនប្រាណ​មនុស្សស្រី​ពេល​ឡើង​គ្រែ​ម្តងៗ?

ប្រុសៗ​ចូលចិត្ត​សម្លឹង​មើល​កន្លែង​ពិសេស​ណាខ្លះ​លើ​ខ្លួនប្រាណ​មនុស្សស្រី​ពេល​ឡើង​គ្រែ​ម្តងៗ?

November 23, 2017 10:33 AM

សញ្ញា ៨យ៉ាង​ប្រាប់​ថា​ស្វាមី​អ្នក​កំពុង​ធុញទ្រាំ​នឹង​អ្នក​ហើយ!!!

សញ្ញា ៨យ៉ាង​ប្រាប់​ថា​ស្វាមី​អ្នក​កំពុង​ធុញទ្រាំ​នឹង​អ្នក​ហើយ!!!

November 23, 2017 10:30 AM

ស្រួល​ម៉ង!! មិន​ចាំបាច់​ពិបាក​ហាត់ប្រាណ​ទៀត​ទេ គូស្នេហ៍​អាច​រួមភេទ​ជំនួស​បាន

ស្រួល​ម៉ង!! មិន​ចាំបាច់​ពិបាក​ហាត់ប្រាណ​ទៀត​ទេ គូស្នេហ៍​អាច​រួមភេទ​ជំនួស​បាន

November 17, 2017 04:39 PM

មាន​ដឹង​នៅ?? មនុស្ស​ស្រី​គេង​លេច​ទឹកកាម​ដាក់​ខោ​ប៉ុន្មាន​ដង​ក្នុង​មួយ​ឆ្នាំ

មាន​ដឹង​នៅ?? មនុស្ស​ស្រី​គេង​លេច​ទឹកកាម​ដាក់​ខោ​ប៉ុន្មាន​ដង​ក្នុង​មួយ​ឆ្នាំ

November 17, 2017 04:37 PM