ការរុករកនឹងធ្វើបន្តទៀត ក្រោយទឹកនៅក្នុងរូងភ្នំស្រក់

ការរុករកនឹងធ្វើបន្តទៀត ក្រោយទឹកនៅក្នុងរូងភ្នំស្រក់

Loading...
Bangkok Post៖ អ្នកមុជទឹកកំពុងតែរងចាំអោយ ទឹកនៅក្នុងរូង Tham Luang ស្រក់ចុះ មុនពេល ដែលពួកគេនឹងព្យាយាមម្តងទៅកាន់កន្លែងខ្ពស់មួយ ដែលអាចជាកន្លែងដែលក្មេងទាំង ១២នាក់ នឹង គ្រូបង្វឹកអាចគេចពីជំនន់ទឹកភ្លៀងបាន។
កង់ទ័ពជើងទឹករបស់ថៃ បានបង្ហោះនៅក្នុង បណ្តាញសង្គមរបស់ខ្លួននៅម៉ោង ៧យប់ ថ្ងៃពុធ នេះថា “អ្នកច្រមុជទឹកបានរៀបចំខ្លួនរួចហើយ សម្រាប់ប្រតិបត្តិការណ៍ម្តងទៀតនៅពេលដែលទឹក ស្រក់”។
ជំនន់ទឹកនៅក្នុងរូង Tham Luang ដែលកើតឡើង ដោយសារទឹកភ្លៀង បានរារាំងដល់ក្រុមសង្គ្រោះ ក្នុងការស្វែងរកក្រុមបាល់ទាត់ និងគ្រូបង្វឹក។ ពួក កេបានចូលទៅក្នុងរូងភ្នំ នៅខេត្ត Cjiang Rai នៅថ្ងៃសៅរ៍ ពេលថ្ងៃ ហើយក៏មិនបានត្រលប់មក វិញផងដែរ៕
 
Loading...
Loading...
loading...